2017

 • The Serial Piece
 • 奥村岳史
 • Takeshi Okumura

2017.11.30-12.24

 • numbers of the sound
 • 川中政宏
 • Masahiro Kawanaka

2017.11.9-11.26

 • LIVING
 • 髙田実季
 • Miki Takada

2017.10.12-11.5

Photos by Koji Kawai

 • ドラマする
 • 大東忍
 • Shinobu Daito

2017.8.17-9.10

Photos by Koji Kawai

 • ↑→↓←⁁ab..
 • 林采奈
 • Ayana Hayashi

2017.7.13-7.30

Photos by Koji Kawai

 • sign-post
 • 設楽陸
 • 鈴木一太郎
 • Riku Shitara
 • Ichitaro Suzuki

2017.6.10-7.2

Photos by Koji Kawai